Slow bar coffee คืออะไรทำไมคอกาแฟถึงชอบ


Slow bar coffee คืออะไรทำไมคอกาแฟถึงชอบ


Slow Bar คือการใช้วิธีชงแบบ ‘Hand Brewing’ เน้นการใช้อุปกรณ์การชงกาแฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้า และใช้แรงมือของคนในการสกัดกาแฟออกมาในกรรมวิธีต่างๆ ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น Drip, French Press, Moka Pot และอื่นๆ

ซึ่งจะแตกต่างจากร้านทั่วไปที่ใช้ Machine หรือเครื่องชงกาแฟใหญ่ ๆ ที่เราคุ้นเคยกันทุกอย่างจะใช้มือทำหมดเลย บางคนก็มักเรียกว่า ‘Slow Coffee’ หรือ ‘Craft Coffee’ เนื่องจากคล้ายกับงานฝีมือที่ต้องอาศัยเวลาและความพิถีพิถัน กาแฟที่ออกมาแต่ละแก้วจึงค่อนข้างจะใช้เวลา ตั้งแต่ 10 – 20 นาที


.

.

Credit: https://www.bkkmenu.com/eat/stories/coffee-guide-how-to-order-coffee-like-a-pro-part-li.html 

.